Nedotýkej se mne

pátek 20. března 2015
                                     ....Jak tě mám chtít,
když stále jenom mlčíš bezcitně.
Nedotýkej se mne, nechci tě!
Kdybys aspoň jediné slůvko řekl!
Kdybys řekl aspoň jednu sladkou lež!
Pověz! Uvěřím ti! Všemu podřídím se!
Půjdu po tvé lži jak náměsíčník po okenní římse!
Máš mne rád? Řekni! Odpověz!
Rozprostřu se před tebou jak louka!
Pozřu tě do sebe, jak broučka pozře les!
Jen řekni, zalži, odpověz!...
...Ale ty se jen díváš. Dlouze a bezcitně.
Nedotýkej se mne! Nechci tě!
Nechci tě! Budeš mé neštěstí, smrt, má bída!
Nechci tě, protože tě miluju, protože mé tělo
je stádo ovcí divokých, jež nikdo neuhlídá!...
...Ach,
co to děláš?... Ty mne líbáš!...
Miláčku!...
                                        Miláčku!...
ty můj...

Milan Kundera
Nedotýkej se mne

5 komentářů

Děkuji Vám za milé komentáře!

NOTINO

NOTINO

ZOOT