Milenec v dubnu

pátek 3. dubna 2015


Já si tě vyprosil na první bouřce. Dar
krásný jsi, utkaný z par.

Živá, neživá, netrpělivá,
s novou zas bouřkou jak bys odletět měla,
tisíc rouch svléknu, neshledám těla,
a tvůj sen, nevím, kde přebývá.

O svém snu někdy ti šeptám. Co je slov,
každé z nich na prsten, krásný ulitý kov,
a ty je navlékáš, svlékáš, pouštíš je v klín,
a když mi děkuješ, není to hlas, je to jen stín.

Až usneš, vyčkám dnes. Až ztichne dům,
přiložím zrcadlo k cizím tvým, dalekým rtům,
poznám snad, tvého v něm dechu hledaje tvar,
toho, jejž miluješ, jenž také utkán je z par.

Fráňa Šrámek
Milenec v dubnu

3 komentáře

Děkuji Vám za milé komentáře!

NOTINO

NOTINO

ZOOT