Kdyby znal

sobota 6. února 2016Kdyby znal bolest, jíž zranil mou duši,
mé srdce plačící kdyby moh zřít
a kdyby vše, co třeba jenom tuší,
tím srdcem bylo možno vyslovit,
pak nedošlo by k tak veliké změně.
Pro sílu naděje by nezklamal
lásku, již dokázal probudit v ženě,
kdyby to znal.

Kdyby znal krásu, již čekati může
od duše prosté, žhoucí, bezelstné,
pak přimkl by se k té mé jistě úže.
Sám chutnal by, čím ona k němu lne.
Což v očích sklopených neviděl plamen,
jenž v cudném plášti se tam ukrýval?
Jak tajemstvím tím musel by být zmámen,
kdyby je znal.

Kdybych já znala, jaké utrpení
mi způsobí jediným pohledem,
který, byť nečekán, mi život změní,
raději odešla bych v jinou zem.
Je pozdě už. A k čemu hledati cíl,
když minulost mi přinesla jen žal?
Kéž řekneš o srdci, které jsi zničil:
kdybych je znal!


Knížka něžností

8 komentářů

Děkuji Vám za milé komentáře!

NOTINO

NOTINO

Baťa