Má drahá

pátek 13. května 2016


Má drahá, drahá Emmo!

S pocitem nelíčeného štěstí píšu ti po našem se setkání zase první list. Píšu, dokud mohu ještě říci, že dnes jsem tě viděl, že dnes jsem přitisknul drahou tvou hlavu ku svým rtům. - Emmo! Emmo! Zdaž jsi mne poznala, mé drahé děvče? Byl jsem tak divným, včera i dnes tak rozčilen.  - Až do posledního okamžiku nedoufal jsem, že tě uvidím, a když jsem tě spatřil a když jsem tě měl nablízku, stále jsem tomu nevěřil, že jsi to ty. - - Přes rok jsem tě zase neviděl a tolikerým psaním zdálo se mi, že ty jsi se mnou, že mluvím-li s tebou, mluví jedna myšlenka má s myšlenkou druhou, a proto nediv se mi, když skutečně jsem tě viděl před sebou, že se mi až hlava pomátla.
A u srdce mi bylo tak, jak povídal jsem ti: vždyť znáš tu Erbenovu baladu. A odpusť mi také, že jsem se k tobě hned po prvém setkání tak choval, - neznal jsem se - a ráno, když loučili jsme se, nemohl jsem zase jinak - vždyť bylo to snad za půlčtvrta roku první dotknutí se rtů mých tvých lící.  - Viď, Emičko, že mi to za zlé nemáš? Jak jinak hledím k tobě dnes, než hleděl jsem předevčírem! Ty dorostla jsi v děvče dospělé - ani jsem tě nepoznal - Ještě vloni byla jsi dítětem - dítětem tenkráte ještě, když jsme si u vašeho okna naposled ruku podali...
Nyní tomu jinak, jen ty tvé věrné oči zůstaly stejnými. Kdybych byl jen ten pohled do nich měl - bývalo by mi to dostačilo. Celá duše tvá zračila se v nich ... já viděl v nich tu lásku tvou, celou tvou upřímnost, celou tu touhu po tom, abys směla jednat, jak bys chtěla. - Vím jistě, že kdybychom se sami byli setkali, byla bys mi kolem krku padla jako já tobě. -

..............................


Josef Václav Sládek Emílii Nedvídkové
Milostný listář


zdroj

1 komentář

Děkuji Vám za milé komentáře!

NOTINO

ZOOT

ZOOT