Romeo a Julie

pátek 11. prosince 2015
zdroj
 
 
 ...
 
Tak ranný květ však často bývá krátký.
Zem pohltila všechno mimo ni,
več jsem kdy doufával: je poslední.
Leč dvořte se jí, hrabě, získejte ji.
Můj hlas je jenom částí vůle její.
Bude-li ona chtít být vaší paní,
mé slovo máte i mé požehnání.
V mém domě navečer se koná dnes
náš každoroční starodávný ples
všech dobrých přátel, z daleka i zdejších:
přijďte i vy, mně jeden z nejmilejších,
a zhlédněte v mých síních, třeba skromných,
rej našich hvězd, jimž nebe nemá rovných.
Co rozkošného švarná mládež cítí,
když chromé zimě v patách, všecek v kvítí,
se zjeví máj, týž zázrak zakusíte,
až dívčí květy, sotva porozvité,
vás obstoupí. Pak vizte, slyšte, suďte,
a nejvzácnější nejvíc přízniv buďte!
V tom davu krasotinek bude jedna
i moje dcerka - třeba nepohledná.
Teď pojďte se mnou! - Ty pak, hochu, běž
a sezvi panstvo, které nalezneš
zde psáno v seznamu. Všem řekni skromně,
že budou z duše vítáni v mém domě.
 

William Shakespeare
úryvek z Romea a Julie

2 komentáře

Děkuji Vám za milé komentáře!

NOTINO

NOTINO

Baťa